Herunder ses et overblik over myndighedernes anbefalinger, samt hvordan Skoleberedskab opfylder disse.


Klik her for at hente Børne- og Undervisningsministeriets vejledning Sikkerhed og kriseberedskab