Kurser


Foruden beredskabsløsningen Skoleberedskab tilbyder vi kurser indenfor et bredt spektrum af beredskabsfaglige emner for at klæde jer bedst muligt på til fremtiden. 


Herunder finder du et uddrag af de kurser, vi tilbyder.


Kontakt os her, hvis du har andre ønsker og gerne vil høre nærmere.

Brand – Grundlæggende (1 time)


Kurset er en teoretisk introduktion til brand samt håndteringen heraf og er et godt udgangspunkt for at højne opmærksomheden og kvaliteten af medarbejdernes ageren i tilfælde af en brand-hændelse. Kurset har tre overordnede emner:

- Hvad er en brand?

- Evakuering

- Brandslukning

Førstehjælpskursus (5 timer)


Overvejer I at sende medarbejderne på et førstehjælpskursus, så de kan træde til, når behovet opstår?
Skoleberedskab tilbyder førstehjælpskurser i samarbejde med First8.

Vi har gjort meget ud af at sammensætte et unikt koncept, der klæder deltagerne godt på, så de har de fornødne værktøjer i en situation, hvor der skal ydes førstehjælp.

De dygtige førstehjælpsinstruktører afholder kurset hos jer.

PLOV – Grundlæggende (1 time)

(Påbegyndt Livsfarligt Og Voldeligt angreb)


Kurset henvender sig til både ansatte og elever.

Kursisterne vil gennem oplæg, diskussion og praktiske øvelser få kendskab til, hvad PLOV betyder. Kursisten får en viden om den akutte afværgende indsats, herunder foranstaltninger til afværgelse af et PLOV-angreb, samt de 3 grundpiller i reaktionen ved alvorlige hændelser og angreb: Flygt, Gem dig, Alarmér

Fuldskala – Evakuering (fra 1 time)


I en fuldskala øvelse prøves scenarierne af i virkeligheden. Den mest velkendte fuldskala-øvelse er den årlige brandalarm. Her træner man en hændelse i praksis og får erfaring med, hvordan man mest hensigtsmæssigt agerer i denne type situation.

Skoleberedskab kan bistå ved afholdelsen af en sådan øvelse. Dette gør vi fx gennem:

  • Inddragelse af effekter og ændrede forhold såsom røgfyldte gange eller blokerede flugtveje
  • Observation ved knudepunkter eller andre steder, hvor der ønskes anbefalinger til nudging for at fremme hensigtsmæssig adfærd
  • Udarbejdelse af observatørskemaer med henblik på at stille skarpt på ønsket og uønsket adfærd

Vil du se den samlede liste over alle kurserne? 


Klik her for at åbne dokumentet med det samlede kursusoverblik
(linket åbner i en ny fane)