Virksomhedsberedskab

Ét system til alarmering, anvisning
og undervisning inden for beredskab

Har I allerede styr på jeres beredskab i virksomheden, kan vi digitalisere jeres beredskabsplaner og gøre det nemt for jer at holde jer opdaterede i appen Virksomhedsberedskab. 


Har I derimod ikke jeres lovpligtige beredskabsplaner på plads, kan vi hjælpe jer med at lave dem. Vi kommer på besøg og gennemgår bygningerne og laver en udførlig fysisk beredskabsdrejebog til jer. 


Vi optager altid videoer med en af jeres medarbejdere, så I får personlige undervisningsvideoer om jeres beredskab i appen. Det gør det nemt for jeres ansatte at holde sig opdaterede på jeres beredskab og retningslinjer. Appen indeholder også alarmer, så I nemt kan alarmere medarbejdere og myndigheder ved fx brand eller ulykker. Alarmerne kræver ingen fysiske installationer eller anden omfattende opsætning. 

Appen, der moderniserer jeres beredskab

Virksomhedsberedskab nytænker beredskabet og giver medarbejdere flugtvejsruter og førstehjælp lige ved hånden.


Med korte, forklarende videoer, billeder og interaktive elementer støver Virksomheds-beredskab beredskabsmappen af og trækker beredskabet ind i det

21. århundrede!

Alarmer

Virksomhedsberedskab revolutionerer fremtidens alarmsystem.


  • Uafhængige af tid og sted
  • Ingen fysiske installationer
  • Ingen store investeringer


Med Virksomhedsberedskab får I op til seks alarmer - direkte på telefonen!

Med digitaliserede alarmer udnytter Virksomhedsberedskab den mobile platforms tilgængelighed til at sikre brugere muligheden for at aktivere og modtage alarmer.


Alarmerne er uafhængige af faste alarmtryk, hvilket gør alarmerne særdeles velegnet til fredede og bevaringsværdige bygninger, og de er samtidig medvirkende til at gøre udgifterne til etablering og vedligeholdelse minimale.


Gennem appen og alarmerne styrkes informationsdelingen mellem beredskabet og de implicerede. Dette medvirker til at effektivisere beredskabets indsats, så hændelsen kan håndteres hurtigt og med mindst mulig skade på personer og genstande.

Se vores videoer om, hvordan alarmerne virker

(Videoerne omhandler alarmerne til vores app Skoleberedskab, men alarmerne fungerer på samme måde til Virksomhedsberedskab.)

Førstehjælpsalarm

Kontakt os for at høre mere om Virksomhedsberedskab

Brandalarm

Tryghedsalarm

Hvad indeholder appen Virksomhedsberedskab?

Foruden alarmerne indeholder appen Virksomhedsberedskab op til fire views:

  • Brand - indeholder alt, du finder på en flugtvejsplan og mere til!
  • Førstehjælp - indeholder videoguides til håndtering af ulykker, visning af hjertestartere og HLR værktøj
  • Tryghed - indeholder flugtvejledning, vejledninger til barrikadering og beskyttelse, optagefunktion til bombetrussel
  • Ekstra - fanen ekstra indeholder som udgangspunkt materiale om cybersikkerhed. Dette view er dog tilpasningsbart for den enkelte virksomhed og kan bl.a. indholde sikkerhedsinstrukser for lokaler mv.


Se også vores produkter Skoleberedskab og DKV Bygningskontrol